HTML tutorial


POKUD SE VÁM E-MAIL ŠPATNĚ ZOBRAZIL, KLIKNĚTE zde

Vážení knihovníci, dovolujeme si Vám zaslat první z naší řady měsíčních newsletterů. V rámci projektu pod záštitou KISK MU Brno jsme se rozhodli věnovat oblasti dlouhodobé ochrany dat z hlediska knihoven. Dovolili jsme si vyhledat Váš e-mail a zaslat tento newsletter, protože by Vás, jako knihovníka zodpovědného za oblast digitalizace, mohl zajímat.
Pokud se někdo z Vašich kolegů také zajímá o tému Long Term Preservation a měl by zájem dostávat náš newsletter, může se jednoduše přihlásit k odběru na našich stránkách ltp.knihovna.cz

LTP - Long term preservation

Březen 2015

SERIÁL: Úvod do problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů – díl 1.

img1

Přístup k bohatému literárnímu dědictví s mnoha typy umělecké a odborné literatury zajišťují od nepaměti sbírky paměťových institucí. Na konci minulého století se pomocí digitalizace začaly převádět klasické (tištěné) dokumenty do digitální podoby. Kvůli fyzické a chemické degradaci starých novin, častému užívání tištěných materiálů a vzácných tiskovin se měla zaručit jejich ochrana před nevratnou ztrátou. Digitalizace však nezaručuje ochranu dokumentů digitálních.

Číst více

Dlouhodobá ochrana elektronických publikací / Zuzana KVAŠOVÁ, Tomáš SVOBODA

Publikování elektronických dokumentů v různých formátech se stává v posledních letech stále populárnější činností. Archivací a dlouhodobým uchováváním těchto dokumentů jako částí kulturního dědictví se zabývají rozličné organizace vytvářející standardizované nástroje a formáty zajišťující dlouhodobou ochranu publikací. Autoři článku osvětlují konkrétní možnosti bezpečného uložení a dlouhodobé ochrany elektronických dokumentů (Long Term Preservation – LTP) v prostředí systému Národní knihovny ČR.

Číst více

České paměťové instituce a digitální data / Marek MELICHAR, Jan HUTAŘ

České paměťové instituce prošly třemi fázemi vývoje digitalizace od prvních experimentů v 90. letech k poznání nutnosti logické dlouhodobé ochrany v současnosti. V první fázi trvající do roku 2002 byly nejaktivnější knihovny, které chtěly zachránit a zpřístupnit rozpadající se dokumenty. Takto vznikly projekty jako Manuscriptorium a Kramerius. Bylo to období hlednání vhodných postupů a standardů. Data byla obvykla ukládána off-line, na CD/DVD discích, a před poškozením chráněna zálohováním. Pozdějším fázím se věnují další dva díly článku.

Číst více

Principy strategie rozvoje knihoven oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice / Jan HUTAŘ, Marek MELICHAR

Autoři článku Jan Hutař a Zdeněk Melichar se v tomto článku zaměřili na další rozvoj dlouhodobé archivace digitálního informačního obsahu v knihovnách v ČR. Nejprve v úvodu krátce shrnují minulost v této oblasti a potom se již zaměřují na současný stav, vznik digitálního úložiště CESNET a dalších menších projektů. Dále popisují principi strategie rozvoje knihoven v oblasti dlouhodobé archivace pro knihovny, která je odvozena z analýz, které vznikly v rámci průzkumu Moravské zemské knihovny v Brně. Tyto principy se dělí na plánování, organizační podmínky, spolupráci a sdílení, snížení bariér, financování, vzdělávání, kvalifikaci a výzkum a konečně stadardizaci, přesah a advokacii.

Číst více

Připravujeme workshop

25. a 26. března 2015 se v Moravské zemské knihovně v Brně koná Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny IV., v rámci kterého se uskuteční náš workshop o nástrojích LTP. Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte, prosím, dotazník zde.

Číst více

Aktuální stav digitalizace k 1. 1. 2015

Projekt Národní digitální knihovny se na začátku roku posunul do další fáze, více si můžete přečíst na webu NDK.
Číst více
img1

Tento e-mail zasíláme knihovnám v České republice, které by měli zájem o zasílání novinek ohledně dlouhodobé ochrany dat. Pokud si nepřejete dostávat toto sdělení, klikněte prosím zde .

Více o LTP

LTP tým © 2015. Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno