logo LTP


POKUD SE VÁM E-MAIL ŠPATNĚ ZOBRAZIL, KLIKNĚTE zde

Vážení knihovníci, dovolujeme si Vám zaslat druhý z naší řady měsíčních newsletterů. V tomto měsíci pro Vás připravujeme webinář s tematem dlouhodobé ochrany digitálních dat. Pokračujeme také v psaní seriálů článků "LTP pro začátečníky" a také jsme zhromaždili nové články od českých odborníků v oblasti LTP.
Pokud byste se chtěli dozvědět něco nové o konkrétní problematice, neváhejte nám napsat na náš e-mail na ltp.knihovna@gmail.com
Pokud se někdo z Vašich kolegů také zajímá o tému Long Term Preservation a měl by zájem dostávat náš newsletter, může se jednoduše přihlásit k odběru na našich stránkách ltp.knihovna.cz

LTP - Long term preservation

Duben 2015

SERIÁL: Úvod do problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů – díl 2.

img1

Zatímco v prvním díle našeho seriálu jsme se věnovali důležitosti dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, zmínili jsme stěžejní dokument oboru (referenční model OAIS) a nastínili vhodná úložná média a strategie dlouhodobé ochrany, dnes nás čeká podrobnější pohled na problematiku formátů a metadat.
Díky formátu jsou programy schopné interpretovat data v souboru a správně je zobrazit. Určitě se vám již někdy stalo, že jste otevřeli nějaký “cizí” formát např. v MS Word a viděli jste pouze změť znaků bez jakéhokoliv smyslu a řádu. Daný program si prostě s datovým tokem (data streamem) nevěděl rady a nebyl schopný ho správě interpretovat.

Číst více

Návrh národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat pro knihovny / Ústřední knihovnická rada ČR

Jednou z priorit Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 je trvalé uchovávání digitálních dokumentů, jehož součástí je Návrh národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat pro knihovny z listopadu 2014. Návrh koncepce mapuje současnou situaci v ČR, popisuje ideální stav za pět let a rozpracovává konkrétní doporučení pro jednotlivé oblasti dlouhodobé ochrany.
K hlavním cílům národní strategie patří rozvoj měřitelného plánování v rámci systému knihoven i jednotlivých projektů, zlepšení organizačních podmínek, podpora spolupráce a sdílení mezi paměťovými institucemi. Důležitou součástí je zajištění přístupu ke znalostem a technologiím pro všechny instituce produkující a sbírající digitální data, zajištění stálého financování a podpora výzkumu, kvalifikace a vzdělávání v rámci studijních programů. V neposlední řadě by mělo být vytvořeno centrální metodické centrum, které bude napomáhat se zaváděním metodik a standardů a také je nutné popularizovat problematiku dlouhodobé ochrany.

Číst více

České paměťové instituce a digitální data, část 2. / Marek MELICHAR, Jan HUTAŘ

Impulzem pro digitalizaci v českých paměťových institucích byly povodně v roce 2002 a zvýšená potřeba ochrany fyzických dokumentů. NK ČR se stala jednou z mála světových knihoven, které ukládaly milióny naskenovaných stran do centrálního datového úložiště, které však nemělo stálé financování ani software pro správu dat. Mnohdy chyběl základní přehled, co kde je, kdo a kdy to tam dal. Šancí na změnu se v roce 2008 stal projekt Národní digitální knihovny a Národního digitálního archivu.
K rychle se vyvíjejícím technologiím na ochranu dat se velké instituce dostávaly prostřednictvím grantů a projektů a budovaly si vlastní IT oddělení s odborníky na digitalizaci a dlouhodobou ochranu dat. Spolupráce mezi institucemi byla minimální. Situace v menších institucích byla horší, archivní data se z finančních důvodů často ukládala na off-line optická a magnetická média.

Číst více

Národný projekt "Centrálny dátový archív" / Ivan CINGLAN

Univerzitní knihovna na Slovensku vzala ochranu digitálních dat a zpřístupnění kulturního dědictví vážně a díky injekci financí z eurofondů úspěšně zrealizovala dvouletý celonárodní projekt Centrálny dátový archív. Jeho cílem byla dlouhodobá ochrana digitalizovaného kulturního dědictví na Slovensku pomocí vybudování komplexního integrovaného systému dlouhodobého uchovávání a ochrany digitálního obsahu. V rámci projektu se vybudovaly dvě datová centra v Bratislavě a v Žilině, které jsou navzájem zesíťované a schopné fungovat nezávisle na sobě a na jiných institucích. Centrální datový archiv uchovává digitální kopie ve spolupráci se slovenskými fondových a paměťovými institucemi. Projekt má za sebou úspěšnou certifikaci dle ISO norem, před sebou ho čekají výzvy zejména z legislativního hlediska a udržitelnosti projektu.

Číst více

Připravujeme webinář

Během dubna pro Vás chystáme webinář o dlouhodobé ochraně digitálních dat. Připravili jsme pro Vás krátký dotazník, prostřednictvím kterého můžete vyjádřit Váš zájem o konkrétní oblasti LTP. Vaším přáním se budeme snažit co nejlépe vyhovět. Budeme se na Vás těšit!
Hlasovat můžete zde.

Číst více

Nový nástroj Siegfried

Byl vydán ve verzi 1.0 další nástroj na identifikaci formátů. Nese jméno Siegfried, využívá formátový registr PRONOM a podle předběžných testů to vypadá, že by měl být spolehlivější a rychlejší, než jeho dva „konkurenti“ DROID a FIDO.Číst více
img1

Tento e-mail zasíláme knihovnám v České republice, které mohou mít zájem o zasílání novinek ohledně dlouhodobé ochrany dat. Pokud si nepřejete dostávat toto sdělení, klikněte prosím zde .

Více o LTP

LTP tým © 2015. Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno