logo LTP


POKUD SE VÁM E-MAIL ŠPATNĚ ZOBRAZIL, KLIKNĚTE zde

Vážení knihovníci, dovolujeme si Vám zaslat třetí z naší řady měsíčních newsletterů. Během tohoto měsíce jsme pro Vás přeložili dva zahraniční články "Automatizovaná archivace kvalifikačních vysokoškolských prací se systémem Archivematica" a "Výzkumné projekty jako hnací síla pro vývoj open source a rychlá cesta na trh". Doufáme, že budou přínosné.
Pokud byste se chtěli dozvědět něco nového o konkrétní problematice, neváhejte nám napsat na náš e-mail na ltp.knihovna@gmail.com
Pokud se někdo z Vašich kolegů také zajímá o téma Long Term Preservation a měl by zájem dostávat náš newsletter, může se jednoduše přihlásit k odběru na našich stránkách ltp.knihovna.cz

LTP - Long term preservation

Květen 2015

SERIÁL: Úvod do problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů – díl 3.

img1

Ve třetím dílu našeho seriálu si na vzorových případech ukážeme, že open source hnutí se projevuje i v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů a také se seznámíme s některými LTP projekty v České republice.

Číst více

České paměťové instituce a digitální data, část 3. / Marek MELICHAR, Jan HUTAŘ

V roce 2011 začala masová digitalizace v rámci projektů Národní digitální knihovna, Google Books s NK ČR a Národního digitálního archivu. Také se objevují aktivity zaměřené na uchovávání digital born dokumenty – WebArchiv, e-deposit. Logická dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů stále není v českých paměťových institucích dořešena, třebaže ve světě již existuje celá řada vyzkoušených LTP systémů, ať už komerčních, open source nebo cloudové služby.
Ani výhled do roku 2017 nepřináší masivní pochopení nezbytnosti logické ochrany a zavádění systémů LTP, ale autoři předpovídají první vlaštovky, kterými ale mohou být komerční firmy. Bez strategie dlouhodobé ochrany, plánu financování a s pocitem, že digitalizace je řešením, české digitální repozitáře nebudou plně funkční.

Číst více

Automatizovaná archivace kvalifikačních vysokoškolských prací se systémem Archivematica / Mark JORDAN

V článku si můžete přečíst, jak v praxi vypadá dlouhodobá archivace kvalifikačních prací pomocí open source systému Archivematica na Simon Fraser University v Kanadě. Celý postup je podrobně popsán tak, aby ho bylo možné použít i v jiných podmínkách. Přijímání kvalifikačních prací na univerzitě probíhá již od roku 2004, dá se tedy říci, že se jedná o dlouhodobou praxi v této oblasti. Po tuto dobu se snaží univerzita předávání kvalifikačních prací co nejvíce zlepšit, zautomatizovat a minimalizovat chyby. Současně vznikla potřeba data archivovat, co nejlepším způsobem místo klasického uložení formátu pdf.
Článek popisuje celou cestu k dobré praxi univerzity a nevynechává ani vysvětlení základních pojmů, můžete být tedy zajímavý pro odborníky i ty, kteří se touto problematikou teprve začínají zabývat.
Přeložený článek si můžete celý přečíst zde.

Číst více

Výzkumné projekty jako hnací síla pro vývoj open source a rychlá cesta na trh / Silva HÉLDER, Miguel FERREIRA, Luís FARIA

Článek popisuje open source z hlediska výzkumu a zlepšování dlouhodobé ochrany dat, konkrétně digitální repozitář RODA. RODA se vyvíjí od roku 2006, postupně do tohoto projektu byly zahrnuty i další jako je SCAPE a E-ARK. Mimo vysvětlení uvedených projektů a jejich možného využití v praxi, zde najdete také vysvětlení, co je potřeba k dalšímu použití tohoto digitálního repozitáře od pravděpodobně naprosto logického neustálého zlepšování a zachycování nových trendů přes identifikaci rizik a snadnou rozšiřitelnost open source aplikací. V počátku Vám čtení možná bude připadat příliš odborné, ale vysvětlení jednotlivých projektů je obsáhlé a pochopitelné. V závěru textu navíc najdete odkazy na webové stránky, které se popisovanou problematikou zabývají.
Přeložený článek si můžete celý přečíst zde.

Číst více

Přednáška Jana Hutaře v Praze

Dne 27. května 2015 se bude konat na Univerzitě Karlově v Praze přednáška Jana Hutaře s tématem "Dlouhodobá ochrana digitálních informací v Národním archivu na Novém Zélandu".
Pozvánku na událost můžete zhlédnout zde.


Číst více

Digital Preservation LOC

Víte o tom, že na webových stránkách Library of Congress můžete nalézt zajímavé plnotextové materiály o dlouhodobé ochraně dat, standardy, formáty pro účely vzdělávání? Určitě doporučujeme k prostudování.


Číst více
img1

Tento e-mail zasíláme knihovnám v České republice, které mohou mít zájem o zasílání novinek ohledně dlouhodobé ochrany dat. Pokud si nepřejete dostávat toto sdělení, klikněte prosím zde .

Více o LTP

LTP tým © 2015. Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno