Co je LTP

Termín „long-term preservation“ (LTP) se do češtiny překládá jako „dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů“, v angličtině se používají i výrazy „digital preservation“ nebo „digital archivation“, česky „digitální uchovávání“ nebo „digitální archivace“.

Obecně lze říci, že cílem digital preservation je, aby informace uložené v digitální podobě vydržely stejně dlouho jako ty na analogových nosičích a byly stále použitelné a srozumitelné. Jde tedy o to, aby se digitální repozitáře vyrovnaly klasickým knihovnám a archivům v jejich schopnostech uchovávat tradiční (analogové) dokumenty po velmi dlouhou dobu (od desetiletí po neomezeně dlouho – záleží na hodnotě a důležitosti uložených informací). K tomu je v současné době ještě velmi dlouhá cesta. Nicméně i ta nejdelší cesta začíná několika prvními kroky.

Mluvíme zde o knihovnách a archivech, ale LTP se týká i nás všech a našich dat – kolik z vás fotí digitálním fotoaparátem? Zkuste si položit několik otázek:
Tisknete si vaše fotografie? Všechny, nebo jen některé? Na jaký papír?
Víte v jakém formátu digitální fotografie uchováváte? Je tento formát vhodný pro dlouhodobou archivaci?
Máte své fotografie zálohované? Víte jaká rizika hrozí úložným médiím?
O kolik vzpomínek byste přišli, kdyby se vaše data ztratila? Jakou pro vás mají cenu?

Díky digitální éře, ve které teď žijeme, jsme obklopeni daty a mnoho z nich je pro nás jako jednotlivce i pro celou společnost velice důležitých – naše soukromé i pracovní dokumenty a e-maily, zdravotní záznamy, rodinné fotografie a video, úřední záznamy, data o jaderných elektrárnách, z průmyslu, bank a dala by se zde vypsat spousta dalších oblastí lidské činností, které jsou závislé na digitálních datech a jejich dostupnosti a čitelnosti jak zítra, tak za několik desítek let.

Řešit LTP je proto nezbytné a je potřeba s tím začít již dnes, protože budoucnost nepočká!