Archiv pro měsíc: Únor 2015

Dlouhodobá ochrana elektronických publikací

KVAŠOVÁ, Zuzana; SVOBODA, Tomáš. Dlouhodobá ochrana elektronických publikací. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 2015-28-02]. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/775. ISSN 1804–2406.

Publikování elektronických dokumentů v různých formátech se stává v posledních letech stále populárnější činností. Archivací a dlouhodobým uchováváním těchto dokumentů jako částí kulturního dědictví se zabývají rozličné organizace vytvářející standardizované nástroje a formáty zajišťující dlouhodobou ochranu publikací. Autoři článku osvětlují konkrétní možnosti bezpečného uložení a dlouhodobé ochrany elektronických dokumentů (Long Term Preservation – LTP) v prostředí systému Národní knihovny ČR.

Přečíst celý článek ZDE

Článek podléhá CC 3.0 licenci.

Principy strategie rozvoje knihoven oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice

HUTAŘ, Jan; MELICHAR, Marek. Principy strategie rozvoje knihoven oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice: stav v roce 2014 a výhled do roku 2019. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 1 [cit. 2015-03-01]. Dostupný z WWW: http://duha.mzk.cz/clanky/principy-strategie-rozvoje-knihoven-oblasti-dlouhodobe-archivace-digitalnich-informaci-v-cesk. ISSN 1804-4255.

Autoři článku Jan Hutař a Marek Melichar se v tomto článku zaměřili na další rozvoj dlouhodobé archivace digitálního informačního obsahu v knihovnách v ČR. Nejprve v úvodu krátce shrnují minulost v této oblasti a potom se již zaměřují na současný stav, vznik digitálního úložiště CESNET a dalších menších projektů. Dále popisují principi strategie rozvoje knihoven v oblasti dlouhodobé archivace pro knihovny, která je odvozena z analýz, které vznikly v rámci průzkumu Moravské zemské knihovny v Brně. Tyto principy se dělí na plánování, organizační podmínky, spolupráci a sdílení, snížení bariér, financování, vzdělávání, kvalifikaci a výzkum a konečně stadardizaci, přesah a advokacii.

Přečíst článek ZDE

České paměťové instituce a digitální data, část 1.

MELICHAR, Marek; HUTAŘ, Jan. České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2015-02-23]. Dostupný z WWW: http://duha.mzk.cz/clanky/ceske-pametove-instituce-digitalni-data-historicky-exkurz-soucasny-stav-predpokladany-vyvoj. ISSN 1804-4255.

České paměťové instituce prošly třemi fázemi vývoje digitalizace od prvních experimentů v 90. letech k poznání nutnosti logické dlouhodobé ochrany v současnosti. V první fázi trvající do roku 2002 byly nejaktivnější knihovny, které chtěly zachránit a zpřístupnit rozpadající se dokumenty. Takto vznikly projekty jako Manuscriptorium a Kramerius. Bylo to období hlednání vhodných postupů a standardů. Data byla obvykla ukládána off-line, na CD/DVD discích, a před poškozením chráněna zálohováním. Pozdějším fázím se věnují další dva díly článku.

Přečíst článek ZDE