Archiv pro měsíc: Červen 2015

LTP tým na TEDx Brno 2015

Chcete se s námi potkat naživo? Příští týden Vám to umožníme, a to hned na TEDx Brno 2015!
A takto nás prezentují:

V rámci doprovodného programu se budete moci seznámit se studentskými projekty Kabinetu informačních studií (KISK) FF MU, ve kterých studenti aplikují své znalosti na konkrétní potřeby cílové skupiny a své prototypy testují v prostředí reálného trhu.
Jeden z projektů se zaměřuje na dlouhodobou ochranu digitálních dat (digital preservation), např. fotografií, hudby, bankovních nebo lékařských dat.

Těšíme se na setkání s Vámi! Více na webu TEDx.

Konference Inforum 2015

Proběhla konference Inforum 2015, na které proběhlo několik zajímavých prezentací z oblasti digital preservation a příbuzných oblastí, které by Vám neměly uniknout:

Jaroslav KvasniceBudoucnost českého webového archivu
Michailidis AlexanderDigitalizace kulturního obsahu v České republice – od intuice ke standardům
Nezbedová Martina ProArc – open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů

Další přednášky jsou dostupné zde: http://www.inforum.cz/cs/sbornik.

Úvod do problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů – díl 4.

Jan Hrabal, Zdeněk Hruška

Článek v PDF

V závěrečném dílu našeho seriálu se tentokrát zaměříme na důvěryhodnost digitálních repozitářů a jaké nástroje jsou k dispozici pro její hodnocení. Protože důvěryhodný repozitář je jedním z důležitých cílů cesty k dlouhodobé ochraně dat.

Důvěryhodný digitální repozitář je takový, který vykonává přesně to, k čemu se zavázal. To znamená, že pokud repozitář tvrdí, že uložená data dlouhodobě bezpečně ochrání, zajistí jejich autenticitu, integritu a zpřístupní je, tak musí mít nástroje a postupy, kterými to zajistí. Důvěryhodnost ale není jen o technickém zabezpečení, nebo uložení dat – repozitář musí mít zajištěné financování, zkušené a schopné zaměstnance, podporu zřizovatele a další záležitosti pro bezproblémové fungování. Pokračování textu Úvod do problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů – díl 4.

Důvěryhodnost: Sebe-hodnocení institucionálního repozitáře dle ISO 16363-2012

Článek byl převzat ze souhlasem autorky z D-Lib magazine a přeložen do češtiny.

HOUGHTON, Bernadette. Trustworthiness: Self-assessment of an Institutional Repository against ISO 16363-2012. D-Lib Magazine [online]. March/April 2015, Volume 21, Number 3/4 [cit. 2015-05-28]. ISSN 1082-9873. Dostupný z WWW: http://www.dlib.org/dlib/march15/houghton/03houghton.html.

Cílem projektu Deakin Research Online (DRO), který se uskutečnil v Deakin Univerzity Library, bylo vytvořit důvěryhodný digitální repozitář pro výzkumné zprávy. Jeho důvěryhohodnost byla ověřena sebehodnocením podle normy ISO 16363. Repozitář DRO splnil většinu kritérií a audit ukázal také směry dalšího zlepšování. Na základě získaných zkušeností jsou v článku předloženy návrhy a tipy pro správce repozitářů na hodnocení podle ISO 16363. Zpráva doporučuje sebehodnocení repozitářů všem knihovnám.

PŘEKLAD ČLÁNKU V PDF

Článek si v originálním znění můžete přečíst ZDE.

Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze

PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 2014, 6(1) [cit. 2015-06-01]. ISSN 1804–2406. Dostupné z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/943.

V článku autorka nejprve popisuje, poněkud obecně, metodiku řízení rizik. Přestože je článek zaměřený na ochranu digitálních dat, začátek lze využít na jakoukoliv situaci.
Později se dostává k novým nástrojům na omezení rizik (formou jejich analýzy) spojených s ochranou dat jako jsou SPOT a DRAMBORA. Přičemž SPOT tato rizika mapuje a DRAMBORA je vhodná k celkové analýze rizik. Mimo jiné se dozvíte, že vývoj tohoto nástroje byl již ukončen. Jedná se o online nástroj, takže není jisté, jak dlouho a za jakých podmínek bude dostupný.
V závěru krátce popisuje využití výše uvedených nástrojů v institucionálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze. Pokud chcete znát výsledek této analýzy, musíte si přečíst článek až do konce.

Přečíst celý článek ZDE.

Pečeť kvality digitálního repozitáře – Data Seal of Approval

FOJTU, A., et al., překl. Data Seal of Approval Board: Pečeť kvality digitálního repozitáře. Zásady verze 2 [online] 19. července 2013 [cit. 2015-05-24]. Dostupný z WWW: http://dsa.cuni.cz/DSA-3-version1-datasealofapproval2.pdf.

Po splnění konkrétních zásad navržených Radou Data Seal of Approval (DSA) je možné prohlásit digitální repozitář za důveryhodný a získává tím Pečeť kvality digitálního repozitáře. Pro kvalitativní hodnocení repozitářů slouží 16 zásad zaměřených na odborné a vědecké materiály. Přeložená příručka hodnocení může sloužit jako formulář pro interní hodnocení repozitáře. Při zájmu o získání Pečeti DSA může uchazeč vypracovat vlastní hodnocení vybraného repozitáře podle stanovených zásad.

Přečíst článek ZDE.