České paměťové instituce a digitální data, část 1.

MELICHAR, Marek; HUTAŘ, Jan. České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2015-02-23]. Dostupný z WWW: http://duha.mzk.cz/clanky/ceske-pametove-instituce-digitalni-data-historicky-exkurz-soucasny-stav-predpokladany-vyvoj. ISSN 1804-4255.

České paměťové instituce prošly třemi fázemi vývoje digitalizace od prvních experimentů v 90. letech k poznání nutnosti logické dlouhodobé ochrany v současnosti. V první fázi trvající do roku 2002 byly nejaktivnější knihovny, které chtěly zachránit a zpřístupnit rozpadající se dokumenty. Takto vznikly projekty jako Manuscriptorium a Kramerius. Bylo to období hlednání vhodných postupů a standardů. Data byla obvykla ukládána off-line, na CD/DVD discích, a před poškozením chráněna zálohováním. Pozdějším fázím se věnují další dva díly článku.

Přečíst článek ZDE

Napsat komentář