Automatizovaná archivace kvalifikačních vysokoškolských prací se systémem Archivematica

JORDAN, Mark. Automating the Preservation of Electronic Theses and
Dissertations with Archivematica [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/Automating%20the%20Preservation%20of%20Electronic%20Theses%20and%20Dissertations%20with%20Archivematica.pdf

V článku si můžete přečíst, jak v praxi vypadá dlouhodobá archivace kvalifikačních prací pomocí open source systému Archivematica na Simon Fraser University v Kanadě. Celý postup je podrobně popsán tak, aby ho bylo možné použít i v jiných podmínkách. Přijímání kvalifikačních prací na univerzitě probíhá již od roku 2004, dá se tedy říci, že se jedná o dlouhodobou praxi v této oblasti. Po tuto dobu se snaží univerzita předávání kvalifikačních prací co nejvíce zlepšit, zautomatizovat a minimalizovat chyby. Současně vznikla potřeba data archivovat, co nejlepším způsobem místo klasického uložení formátu pdf.

Článek popisuje celou cestu k dobré praxi univerzity a nevynechává ani vysvětlení základních pojmů, můžete být tedy zajímavý pro odborníky i ty, kteří se touto problematikou teprve začínají zabývat.

PŘEKLAD ČLÁNKU V PDF

Článek si v originálním znění můžete přečíst ZDE.

Napsat komentář