Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze

PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 2014, 6(1) [cit. 2015-06-01]. ISSN 1804–2406. Dostupné z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/943.

V článku autorka nejprve popisuje, poněkud obecně, metodiku řízení rizik. Přestože je článek zaměřený na ochranu digitálních dat, začátek lze využít na jakoukoliv situaci.
Později se dostává k novým nástrojům na omezení rizik (formou jejich analýzy) spojených s ochranou dat jako jsou SPOT a DRAMBORA. Přičemž SPOT tato rizika mapuje a DRAMBORA je vhodná k celkové analýze rizik. Mimo jiné se dozvíte, že vývoj tohoto nástroje byl již ukončen. Jedná se o online nástroj, takže není jisté, jak dlouho a za jakých podmínek bude dostupný.
V závěru krátce popisuje využití výše uvedených nástrojů v institucionálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze. Pokud chcete znát výsledek této analýzy, musíte si přečíst článek až do konce.

Přečíst celý článek ZDE.

Napsat komentář