Principy strategie rozvoje knihoven oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice

HUTAŘ, Jan; MELICHAR, Marek. Principy strategie rozvoje knihoven oblasti dlouhodobé archivace digitálních informací v České republice: stav v roce 2014 a výhled do roku 2019. Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 1 [cit. 2015-03-01]. Dostupný z WWW: http://duha.mzk.cz/clanky/principy-strategie-rozvoje-knihoven-oblasti-dlouhodobe-archivace-digitalnich-informaci-v-cesk. ISSN 1804-4255.

Autoři článku Jan Hutař a Marek Melichar se v tomto článku zaměřili na další rozvoj dlouhodobé archivace digitálního informačního obsahu v knihovnách v ČR. Nejprve v úvodu krátce shrnují minulost v této oblasti a potom se již zaměřují na současný stav, vznik digitálního úložiště CESNET a dalších menších projektů. Dále popisují principi strategie rozvoje knihoven v oblasti dlouhodobé archivace pro knihovny, která je odvozena z analýz, které vznikly v rámci průzkumu Moravské zemské knihovny v Brně. Tyto principy se dělí na plánování, organizační podmínky, spolupráci a sdílení, snížení bariér, financování, vzdělávání, kvalifikaci a výzkum a konečně stadardizaci, přesah a advokacii.

Přečíst článek ZDE

Napsat komentář