Dlouhodobá ochrana elektronických publikací

KVAŠOVÁ, Zuzana; SVOBODA, Tomáš. Dlouhodobá ochrana elektronických publikací. ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 2015-28-02]. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/775. ISSN 1804–2406.

Publikování elektronických dokumentů v různých formátech se stává v posledních letech stále populárnější činností. Archivací a dlouhodobým uchováváním těchto dokumentů jako částí kulturního dědictví se zabývají rozličné organizace vytvářející standardizované nástroje a formáty zajišťující dlouhodobou ochranu publikací. Autoři článku osvětlují konkrétní možnosti bezpečného uložení a dlouhodobé ochrany elektronických dokumentů (Long Term Preservation – LTP) v prostředí systému Národní knihovny ČR.

Přečíst celý článek ZDE

Článek podléhá CC 3.0 licenci.

Napsat komentář