Webináře

Webinář “Komunitní knihovna v digitálním světě”

Dne 4. 6. 2015 se uskutečnil webinář “Komunitní knihovna v digitálním světě”, snažil se zodpovědět dotaz: Jaká je role knihoven v historické paměti lidí a měst v dnešní době? Díky digitalizaci je možné schraňovat a zpřístupňovat jedinečné materiály od občanů (pohlednice, fotky, dopisy) a tak sbírat střípky historie jednotlivých komunit. Svůj projekt Memoria Polička představil Jan Jukl z Městské knihovny v Poličce, o metadatech promluvila Lenka Damborská z MZK v Brně a o digitalizaci a dlouhodobé ochraně digitálních dat doplnil přednášku Zdeněk Hruška.
Pozvánka na webinář


 

Webinář “Digitalizace dokumentů a LTP”

Dne 13. 5. 2015 jsme uspořádali webinář pro studenty předmětu Digitální knihovny Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) na FF MU Brno. Témou bylo digitalizace dokumentů a dlouhodobá ochrana digitálních dat.